Αρχική arrow Διαύγεια
Διαύγεια

Από την Τρίτη 15 Μαρτίου 2011 ο Δήμος Σάμου εφαρμόζει τη διαδικασία δημοσίευσης αποφάσεων και διοικητικών πράξεων που προβλέπει το πρόγραμμα «Διαύγεια» σύμφωνα με τον Nόμο 3861/2010 για την ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο.

Η σελίδα ειδικού σκοπού ανάρτησης αποφάσεων για το Δήμο Σάμου είναι: