Αρχική arrow Υπηρεσίες
Υπηρεσίες
 
Ο νέος Δήμος Σάμου που προήλθε από συνένωση καταργηθέντων ΟΤΑ, σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 και έχει όπως παρακάτω εκτίθεται: