Αρχική arrow Δημοτική Αρχή
Εκτύπωση E-mail

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Δ. ΘΑΝΟΣ - ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΑΜΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΑΜΟΥ

Α/Α

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
(τηλ.κέντρο: 22733-50100)

1

 
 
Αμυρσώνης Κωνσταντίνος

2

Βαλκαμλής Βασίλειος


3
 
 
Βογιατζής Ιωάννης

4

Γεωργίου Νικόλαος5

Ζάχαρης Νικόλαος

 

6

Καραδημητρίου Ζαφείριος

7

 
 
Καραμανώλης Μιλτιάδης
 

8

 
Καραμιχάλης Πολυκράτης
 

9

 
 
Καρλοβασίτης Ευάγγελος

10

 
 
Κατρακάζος Νικόλαος
 

11

 
 
Κοζώνης Αναστάσιος
 

1

Κτίστου- Χατζησταυρινού Ματρώνα


13
 
 
Κυριαζής Γεώργιος
 

14

Λύκος Νικόλαος
 

15

Λυμπέρης Παναγιώτης
 

16

 
 
Μακρής Ευάγγελος
 

17

 
 
Μαραντίδου Μαρία
 

18

 
Ματθαίου Εμμανουήλ
 

19

 
 
Μαυρατζώτης Δημήτριος
 

20

 
 
Μαυρέλος Εμμανουήλ
 
 21
 Μεσσήνης Γεώργιος
 

22


Μηλίγκος Δημήτριος
 
 23
 Πανουράκης Βασίλειος
 
 24
 Παπακοσμάς Χρήστος
 
 25
 Παριανόπουλος Παναγιώτης
 
 26
 Παριανού Πέτρος
 
  27
 Ρήγας Άγγελος
 
  28
 Σιτζίμης Νικόλαος
 
  29
 Στάντζος Γεώργιος
 
  30
 Στασίνης Σταμάτης
 
  31
 Τριανταφύλλου Νικόλαος
 
  32
 Τριτσινιώτης Δημήτριος
 
  33
 Χατζηλαγός Τιμολέων