Καλωσήρθατε στον Επίσημο Ιστοτόπο του Δήμου Σάμου!

Visit
European version 

 

Ο Δήμος Σάμου, σας καλωσορίζει στην επίσημη ιστοσελίδα του.

Αρχική
Εισοδηματική Ενίσχυση Οικογενειών Ορεινων Και Μειονεκτηκών Περιοχών Εκτύπωση E-mail
24.09.13

Σύμφωνα με την αριθ.2/71338/0026/22-07-2013 ΚΥΑ(ΦΕΚ 1911/Β/06-08-2013)  καθορίζονται η διαδικασία και τα δικαιολογητικά για την πληρωμή της εισοδηματικής ενίσχυσης οικογενειών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών
Δικαιούχοι της εισοδηματικής ενίσχυσης είναι οικογένειες, συμπεριλαμβανομένων και των μονογονεϊκών, Ελλήνων υπηκόων και υπηκόων κρατών-μελών της Ε.Ε., των οποίων τα μέλη κατοικούν μόνιμα σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές, όπως αυτές ορίζονται από την οδηγία 85/148/ΕΟΚ, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα τους δεν υπερβαίνει το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων (4.700) ευρώ
Η εισοδηματική ενίσχυση καταβάλλεται εφάπαξ από την 1η Σεπτεμβρίου εκάστου ημερολογιακού έτους, με την υποβολή των αναφερομένων  
δικαιολογητικών. 

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΟΡΕΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝi.doc ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΟΡΕΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝi.doc (44.00 KB) 

ΑΙΤΗΣΗ.doc ΑΙΤΗΣΗ.doc (33.00 KB) 

 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ.doc ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ.doc (42.00 KB)