Καλωσήρθατε στον Επίσημο Ιστοτόπο του Δήμου Σάμου!

Visit
European version 

 

Ο Δήμος Σάμου, σας καλωσορίζει στην επίσημη ιστοσελίδα του.

Αρχική
Δελτίο Τύπου 16-05-2014 Εκτύπωση E-mail
16.05.14
Σχετικά με το σημερινό παραλήρημα γνωστής για το ύφος και το ήθος της ιστοσελίδας, θα θέλαμε να επισημάνουμε τα εξής: Ο συντάκτης του ... «ρεπορτάζ» σκοπίμως αποκρύπτει την αλήθεια των εγγράφων που δημοσιεύει, ενεργώντας με δόλο και απώτερο σκοπό να εμποδίσει την άσκηση των καθηκόντων του Δημάρχου και των δημοτικών υπηρεσιών όπως αυτές απορρέουν από το Σύνταγμα και τις σχετικές με το νόμο διατάξεις. 
Προς απάντηση των άδικων, αβάσιμων και αστήριχτων κατηγοριών επισημαίνουμε ότι: Όπως  προκύπτει από το  με αριθμό πρωτοκόλλου 13957 έγγραφο του Δήμου, το οποίο και δημοσιεύεται, η υπ’ αριθμόν  73/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ΚΡΙΘΗΚΕ ΝΟΜΙΜΗ από την  Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου /Τμήμα Διοίκησης Νομού Σάμου  με την υπ’ αριθμόν 25965/02.05.2014 απόφασή της, δίνοντας τη δυνατότητα στο Δήμο μας να προβεί στην πρόσληψη είκοσι (20) συμπολιτών μας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών καθαριότητας των δημοτικών ενοτήτων του Δήμου Σάμου.

Σε ότι δε αφορά στη συνέχεια του δημοσιεύματος και την επίκληση της εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών  με αριθμό 19, ημερομηνία έκδοσης 23 Απριλίου 2014 και θέμα την αναστολή υπηρεσιακών μεταβολών κατά το χρονικό διάστημα των περιφερειακών και δημοτικών εκλογών, έχουμε να αναφέρουμε τα εξής: 
Ο συγγραφέας του ... «ρεπορτάζ» ...ξεχνά να αναφέρει το σημείο της εγκυκλίου με το οποίο διευκρινίζεται ποιες προσλήψεις δεν εμπίπτουν στις απαγορευτικές διατάξεις. 
Συγκεκριμένα σύμφωνα με την εγκύκλιο, την οποία και σας επισυνάπτουμε, αναφέρεται ότι : 

“(…) Τέλος, στην ανωτέρω απαγόρευση και μόνο κατά την πρώτη εφαρμογή του ν. 4257/2014 δεν εμπίπτουν, όπως ρητώς αναφέρεται στο άρθρο 78 του εν λόγω νόμου, οι προσλήψεις προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και η σύναψη συμβάσεων έργου (και οι προπαρασκευαστικές αυτών ενέργειες) από τους ΟΤΑ και τα νομικά πρόσωπα αυτών, προκειμένου για τις ειδικότητες των ναυαγοσωστών, των υδρονομέων άρδευσης, των χειριστών μηχανημάτων, των εργαζομένων στους τομείς της πυρασφάλειας, των παιδικών σταθμών, της καθαριότητας, των Κέντρων Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ), των αμειβομένων μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ (ασχέτως ημερομηνίας έναρξης των προγραμμάτων), και των εργαζομένων στις Παιδικές Κατασκηνώσεις.Η εξαίρεση των συμβασιούχων των συγκεκριμένων ειδικοτήτων και καθηκόντων κρίθηκε σκόπιμη είτε λόγω της εποχικότητας των έργων που καλούνται να επιτελέσουν, είτε για λόγους απορρόφησης των κοινοτικών πόρων.(…)”
Ο συντάκτης του «ρεπορτάζ» σκοπίμως παρερμηνεύει και διαστρεβλώνει με επιλεκτικές αναφορές το κείμενο της εγκυκλίου, υποδεικνύοντας λίγες γραμμές πιο κάτω σημείο όπου γίνεται αναφορά σε άλλες κατηγορίες εργαζομένων οι οποίοι δεν εμπίπτουν «στις ως άνω περιπτώσεις» όπως χαρακτηριστικά αναφέρει και η σχετική εγκύκλιος του υπουργείου.
 

Με βάση όλα αυτά καταγγέλλουμε στον Σαμιακό λαό τις προσπάθειες παρακώλυσης της καθόλα νόμιμης λειτουργίας  των υπηρεσιών του Δήμου και ζητούμε την προστασία του θεσμού από τις αρμόδιες αρχές.

Εκ του Δήμου Σάμου